RAKENNUSPALVELUT

Yritykseltämme löytyy monipuoliset rakennusalan palvelut.

Espoon kiinteistö- ja kotipalvelu Oy on mukana Tilaajavastuu.fi -palvelussa ja pidämme erityisen tärkeänä kaikkien yhteis­kunnallisten velvoit­teiden asian­mukaista hoita­mista. Meille on selvää myös se, että kaikilla työnteki­jöillämme on Valtti-kortit ja muut asiaan kuuluvat varus­teet ja -välineet työmaal­lesi tullessaan. Jokai­sella työmaalla työsken­telee käytän­nössä täysi­aikainen työn­johtajamme.

tilaajavastuu

Työnjälki on huolellista ja aina aikataulussa pysyvää. Kaikki työt tehdään asiakkaan toiveita unohtamatta!
Katso lisää :http://rakennusespoo.fi/